Política de privacitat

Política de privacitat
A l'efecte del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 5 de desembre (LOPDGDD), s'estableix la següent informació.

Responsable del tractament
Raó social: CONCASA 1982 SL NIF/CIF: B16713315 Adreça: Passeig del ferrocarril 337, 08860 Castelldefels  (Barcelona) Correu: info@concasa.cat

Finalitat
Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades a través de qualsevol dels diferents formularis que es posen a la seva disposició en la pàgina web, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Legitimació
Se sol·licita el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades i l'oferta prospectiva de productes i serveis.

Finalitat
Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades a través de qualsevol dels diferents formularis que es posen a la seva disposició en la pàgina web, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Legitimació
Se sol·licita el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades i l'oferta prospectiva de productes i serveis.

Destinataris
Les dades personals no se cediran a tercers, excepte en el seu cas, altres empreses de grup per a fins administratius interns.

Drets
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Els interessats en determinades circumstàncies també podran limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, així com sol·licitar la portabilitat d'aquests. També tindrà dret a retirar el seu consentiment i a presentar una queixa davant l'Autoritat de Control. Per a exercir els seus drets haurà de dirigir-se al Responsable en l'adreça que figura en el primer quadre, acompanyat de còpia del document d'identitat de l'interessat.

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
CONCASA 1982 SL NIF/CIF: B16713315 Adreça: Passeig del ferrocarril 337, 08860 Castelldefels (Barcelona)  és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

2. Amb quina finalitat es tracten les dades i quina és la base que legitima el tractament?
Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del RESPONSABLE.

3. Quant temps es conserven les dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

4. Quins drets existeixen i com exercir-los?
This is a placeholder and won't appear on the live site.

5. A qui facilitem les teves dades personals? Destinataris
Les dades personals no se cediran a tercers, excepte en el seu cas, altres empreses de grup per a fins administratius interns o excepte obligació legal.

6. Es prenen decisions automatitzades?
No es prendran decisions automatitzades sobre la base del perfil comercial.

7. Es realitzen transferències internacionals de dades?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades.

8. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Se sol·licita el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades i l'oferta prospectiva de productes i serveis. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractats únicament sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment. Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l'usuari.

Avís legal
Tots els textos, fotografies, logotips, cupons, productes, serveis i imatges visualitzades, així com, en el seu cas, els missatges de veu, són recollits per CONCASA 1982 SL. sota la responsabilitat única i exclusiva de l'Anunciant, qui és responsable de la veracitat de la informació continguda en la pàgina web. Existeixen fulles de reclamacions a la disposició del consumidor en la direcció de CONCASA 1982 SL NIF/CIF: B16713315 Adreça: Passeig del ferrocarril 337, 08860 Castelldefels (Barcelona), podent posar-se en contacte en qualsevol moment en l'adreça de correu electrònic info@concasa.cat,  D'acord amb el que es preveu en la legislació nacional i comunitària respecte a protecció al consumidor, s'ofereix la possibilitat de recórrer a un mecanisme de reclamació i resolució de conflicte en línia, conforme a l'article 14 del Reglament 524/2013 de la UE. La Comissió facilita aquesta plataforma que està disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es