Avís Legal

Avís Legal
1. Titularitat de la Pàgina Web
D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç s'informa l'usuari que la pàgina web és titularitat de  CONCASA 1982 SL, NIF / CIF: B16713315, amb adreça en Passeig del ferrocarril 337, 08860 Castelldefels (Barcelona), el qual és responsable únic i exclusiu en relació a la veracitat de la informació continguda en la pàgina web quant als textos, fotografies, logotips, cupons, productes, serveis i imatges visualitzades.

2. Termes i condicions d'ús
L'accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d'USUARI, qui accedeix voluntàriament a aquest lloc web. El mer accés no implica l'establiment de cap mena de relació comercial entre l'USUARI i l'ANUNCIANT. La informació subministrada en la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta l'ANUNCIANT, qui es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment quantes modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions dels continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l'USUARI que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

3. Ús indegut
L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, comprometent-se a realitzar un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent-se conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

La utilització d'uns certs serveis o sol·licituds a l'ANUNCIANT estaran condicionades al previ emplenament del corresponent formulari de recollida de dades. A aquest efecte, l'USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi a l'ANUNCIANT i al responsable de la web en el seu cas.

L'ANUNCIANT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web a aquells USUARIS que incompleixen les condicions i obligacions de la present pàgina web.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat
EL  ANUNCIANT no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web.

No obstant això, l'ANUNCIANT declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

5. Enllaços
En el cas que en en el lloc web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, L'ANUNCIANT no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

6. Propietat intel·lectual i industrial
El Copyright, disseny i creació de la pàgina web és titularitat de CONCASA 1982 SL. L'accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la prèvia autorització expressa del propietari, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense prèvia autorització, comprometent-se l'USUARI a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta pàgina web, estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual. La reproducció, distribució, manipulació o desensamblaje no autoritzat dels codis font, dels algorismes incorporats o de la base dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en Dret.

7. Política de privacitat i protecció de dades
En virtut del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, s'informa l'USUARI que totes les dades recaptades mitjançant els diferents formularis que apareixen en la web seran incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de l'ANUNCIANT amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que sol·licitin, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, en el seu cas, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Per a això, l'ANUNCIANT sol·licitarà el consentiment de l'interessat a través del formulari de recollida de dades per al tractament dels mateixos i l'oferta prospectiva de productes i serveis, estant l'USUARI legitimat per a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, així com a exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control , si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Els continguts de la pàgina web estan dirigits a persones majors d'edat, l'ANUNCIANT no pretén obtenir dades de persones menors d'edat, i quan tingui coneixement que existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

8. Política de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d'aquests. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'USUARI té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

9. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació amb l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui conforme a dret.